Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Přijeďte si k nám odpočinout...

Zažijte dobrodružství na koních...

Poznejte okolní krajinu...

Ochutnejte víno v našem sklípku...

Církevní památky

Kláštery, kostely a katedrály

Opava - Hlučín - Kravaře - Hrabyně - Píšť - Hněvošice

Opavské Slezsko se již v daleké minulosti řadilo mezi oblasti, kde měla značný vliv především katolická církev. I když je duchovní rozměr světa v moderním tisíciletí zatlačován do pozadí, chrámy tu stojí zbudované na pevných základech. Přečkaly nejrůznější krize, filosofické reformy a diktatury. Stále jsou zde, a stále vnášejí do našich životů cosi magického. Potkat je můžete ve všech městech a vesnicích v tomto kraji, pokud Vás zajímají světské památky a v nich ukrytá historie opavského regionu... tak vzhůru za poznáním!

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie – Opava

Chrám s výrazným opěrným obloukem, postavený v gotickém slohu patří k nejstarším památkám města Opavy. Byl vybudován Řádem německých rytířů. Se stavbou bylo započato na konci 13. století a pokračovalo se až do roku 1500. Stavba z režného cihlového zdiva v gotické vazbě v kombinaci s tufitovými články má dlouhý pětiboký presbytář, na který navazuje síňové trojlodí s dvojicí věží v průčelí, z nichž jižní byla poškozena požárem v roce 1689 a dostala podobu polyglonu a bání. Později přibyla jižní kaple s žebrovitou klenbou z konce 14. století, západní předsíň a sakristie. Po požáru v roce 1758 byl interiér kostela vyzdoben převážně moravskými a slezskými umělci – malířem Ignácem Raabem a sochařem Jiřím Lehnerem. Z drobných úprav v 19. století pochází cimbuří nedostavěné severní věže. Náhrobní kameny na vnějších zdech pochází z bývalého hřbitova, který obklopoval kostel.

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha – Opava

Kostel byl postaven před rokem 1289. Původně gotická patrně dvojlodní stavba byla v 17. století přestavěna na jednolodní prostor s řadou bočních kaplí. V přilehlém komplexu minoritského kláštěra se zachoval z doby jeho založení kolem roku 1238 gotický kapitulační sál a zimní refektář s freskovou výzdobou z 18. století. V klášteře byl postupně zřízen vojenský polní špitál, vojenská nemocnice, zemský soud, zemské finanční ředitelství, berní správa, školské úřady atd. Od 16. století zde zasedaly knížecí sněmy a stavovské soudy opavského knížectví a ukládaly se zde zemské desky. Dnes je veřejnosti zpřístupněn sněmovní sál a gotická síň.

Kostel Sv. Vojtěcha – Opava

Kostel získali po svém příchodu jezuité, kteří na jeho místě v letech 1675 – 1678 postavili nový kostel a čtyřkřídlou jezuitskou kolej. Jednolodní kostel stavěli Mikuláš a Jakub Braschke a vzorem pro tuto stavbu byl římský jezuitský kostel II Gesu. Průčelí s odstupňovaným rizalitem je členěno pilastry a završeno trojúhelným štítem. Nad portálem jsou iniciály jezuitského hesla AMDG a reliéfy jezuitských světců. Nad oknem v druhém patře je erb Lichtenštejnů s datem výstavby 1676 a datem obnovy 1925. V nikách průčelí jsou sochy jezuitských světců. Původně jezuitská kolej připadla po zrušení řádu roku 1773 zemským stavům. V roce 1814 zde bylo založeno muzeum (dnes Slezské zemské muzeum) a od roku 1853 sloužila budova zemskému sněmu. Dnes je zde Zemský archív.

Kostel Sv. Václava – Opava

Založený pravděpodobně roku 1291 opavským vévodou Mikulášem, synem českého krále Přemysla Otakara II. Jeho stavba v gotickém slohu byla ukončena za Mikuláše II. v roce 1336 a zasvěcena českému patronovi Václavovi. Pozůstatky původního stavebního slohu nalézáme v mohutných kamenných pilířích lodi kostela a v okenní kružbě na severní straně presbytáře. V kapli sv. Dominika se zachovaly původní kresby a fresky z doby asi kolem roku 1336, na severní straně je Kaple sv. Kříže zvaná též Moravská. Tento kostel má 19 oltářů a 2 kaple. Od poloviny 16. století náležel kostel s dominikánským klášterem polským mnichům. V současnosti zde sídlí Dům umění. Interiér kostela byl v roce 1006 restaurován a je využíván ke kulturním účelům.

Kostel Sv. Hedviky – Opava

Kostel byl postaven v letech 1933 – 1938 podle projektu arch. Leopolda Bauera jako pomník obětem 1. svět. války. Vysvěcen byl teprve v roce 1993. Na jeho výzdobě se podílel akademický malíř Paul Gebauer, Adolf Zdrazila a akademická sochařka Helena Schulzová-Železná.

Kaple Sv. Kříže – Opava

Osmiboká stavba postavená v letech 1390 – 1394 u cesty do Ratiboře byla postavena Přemkem Opavským jako zádušní svatyně. Původní věžička se schodištěm, sakristie, depozitář a kupolovitá klenba s hvězdicovým vzorem později zanikly. V 1. pol. 15. století byly provedeny nástěnné malby. Během třicetileté války používali kapli k protestantským bohoslužbám Švédové a vžil se tak název Švédská kaple. Za doby Josefa II. byla kaple odsvěcena a používána jako skladiště a sýpka. Nyní je opět obnovena jako kaple.

Kostel Sv. Jana Křtitele – Hlučín

Kdy a kým byl tento kostel postaven nám není známo. Patří však mezi nejstarší kostely v širokém okolí. Je 16 sáhů a 5 stop dlouhý a 6 sáhů a 6 coulů široký. Jeho stavební historie je velmi složitá. Různými opravami a přístavbami se jeho vzhled poměrně často měnil. Má gotické jádro, což je patrno z obvodového zdiva s opěrnými pilíři, stejně jako presbytář, který má hvězdicovitou, žebrovou klenbu. První zprávu o tomto kostele máme z roku 1378.

Červený evangelický kostel – Hlučín

Evangelický kostel se nachází severozápadně od historického jádra města. Tato novogotická stavba, pocházející z roku 1862, je postavena z červených režných neomítnutých cihel (odtud přídavek „červený“). V minulosti se v těsné blízkosti kostela nacházel hřbitov, který byl v roce 1965 zrušen a přeměněn na park. V roce 1996 se stala tato sakrální památka majetkem města a je využívána k různým kulturním účelům.

Kostel Sv. Bartoloměje – Kravaře ve Slezsku

Cihlový novogotický kostel svatého Bartoloměje, který je dominantou města a je viditelný na desítky kilometrů, byl postaven v letech 1894-1896 místním architektem Josefem Seyfriedem. Byl přistavěn k původní renesanční věži z počátku 16. století, ve které je umístěna stejně stará křtitelnice a také vzácné zvony ze 17. století. V areálu kostela se nachází také fara a bývalý klášter, dnes sídlo Městského úřadu.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Hrabyně

Vyhledávané poutní místo, jehož tradice se udržela až do současnosti. V roce 1497 byl vysvěcen dřevěný kostel. V roce 1721 dal vystavět Arnošt Matyáš Mistrovský nový kamenný kostel a hrabynští touto stavbou získali prostornou svatyni s věží a třemi oltáři.

Kostel Sv. Vavřince – Píšť

Kostel sv. Vavřince byl postaven v roce 1743. Dochovaly se zde barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. Do kostela byl darován obraz Matky Boží jako díkuvzdání za záchranu života. Obraz je starý přes 280 let, 16.6.2001 proběhla jeho korunovace papežskými korunkami a posvěcení papežem Janem Pavlem II. a chrám svatého Vavřince se stal Mariánským poutním místem. Ve farní zahradě byla postavena kamenná křížová cesta s napodobeninou Lurdské jeskyně.

Farní Kostel Sv. Petra a Pavla – Hněvošice

Barokní dřevěný kostelík z roku 1730, obnoven v r. 1842 a ohradní zeď – laťkový plot mezi omítanými zděnými pilíři, vymezující hranice areálu kostela.© Copyright 2014 Pension Bělá Ve Slezsku
Úvod | Ubytování | Fotogalerie | Krásy okolí | Vinný sklípek | Aktuality | Kontakt |

Vytvořeno ARSY line | graphic design studio 2014 | xHTML
Moravskoslezský kraj Opavské slezsko Svaz venkovské turistiky a agroturistiky