Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Přijeďte si k nám odpočinout...

Zažijte dobrodružství na koních...

Poznejte okolní krajinu...

Ochutnejte víno v našem sklípku...

Historické památky

Hrady a zámky 

Hradec nad Moravicí - Raduň - Kravaře - Dolní Benešov  - Velké Hoštice - Hlučín -Hrad Vikštejn - Hrad Sovinec - Zřícenina hradu Hukvaldy

Opavskému Slezsku dominuje především velké množství zámků. Většina z nich je využívána k různým účelům. Jsou sídly obecních či městských úřadů, kulturních domů a podobně. Mnohé z nich jsou veřejně přístupné a nabízejí tak možnost nahlédnutí do historie tohoto regionu. Nacházejí se v povodí řeky Moravice, v krásné přírodní scenérii a doporučujeme jejich poznávání spojit s příjemným výletem do okolí těchto míst.

Bílý zámek Hradec nad Moravicí

Na konci 19. století došlo k výstavbě tzv. Bílé věže na jižním křídle zámku. Věž v prostoru mezi zámkem a parkem je jen torzem původního záměru. K posledním stavebním zásahům hlavního traktu zámecké budovy došlo v letech 1861 – 1888 v duchu pseudogotiky podle projektu Karla Lüdeckého z Vratislavi. Významnými držiteli zámku byli několik staletí Lichnovští. Od roku 1949 byl zámek zpřístupněn veřejnosti a dnes je v zámku rozsáhlá expozice umění, pořádají se zde výstavy. Na počátku 19. století, po dokončení empírové přestavby zámku, byly vytvořeny základy zahradních a parkových úprav. Svou rozlohou patří k největším zámeckým parkům v České republice.

Náš tip: Zámek je situován v krásné přírodě a doporučujeme toto místo navštívit třeba na kole.

Červený zámek Hradec nad Moravicí

Areál Červeného zámku tvoří samostatný a velmi atraktivní architektonický celek, nacházející se v popředí starého zámeckého sídla Bílého zámku. Koncem 50. let došlo k opravě vybombardovaného pseudogotického Červeného zámku, v němž byl zahájen provoz hotelu, restaurace a velkého koncertního sálu, stal se tak živým společenským centrem. V současnosti je v Červeném zámku hotelový areál, restaurace, vinárna a salonky. Všechna střediska jsou vybavena stylovým zámeckým zařízením.

Státní zámek Raduň

Původně zemská tvrz zmiňovaná již v roce 1320 byla v 16. století za Tvorkovských z Kravař přestavěna na renesanční zámek, k němuž příslušel pivovar, sladovna a hospodářský dvůr. Během 18. století došlo k celkové přestavbě renesančního objektu na empírové sídlo, obklopené přírodně-krajinářským parkem anglického vzoru. V druhé polovině 20. století byly provedeny rozsáhlé opravy zámecké budovy, které vedle stavebních úprav zahrnuly také restaurátorské programy záchrany vnitřního vybavení a umělecko-řemeslných dekorací. V roce 1983 byly do adaptovaného zámku  deponovány sbírky a demontované zařízení státního zámku Hradce nad Moravicí. V červenci 1984 byla část raduňských restaurovaných interiérů zpřístupněna veřejnosti.

Náš tip: Doporučujeme navštívit.

Zámek Kravaře

Barokní zámecká budova stojí na místě staršího objektu, uváděného již v polovině 16. století. Současný vzhled pochází z doby přestavby a výstavby z let 1721 – 1728. Pravděpodobným autorem projektu je známý Johann Lucas Hildebrand. Zámek je dnes využíván pro kulturní a společenské účely města. Sídlí v něm kulturní středisko, zámecké muzeum a zámecká restaurace. Okolo zámku se rozkládá v anglickém stylu zřízený zámecký park o rozsahu zhruba 20 ha. Bylo zde vybudováno devítijamkové golfové hřiště.

Náš tip: Místo jako stvořené pro golfové nadšence a cyklisty - restaurace, zábava, Aquapark, původní architektura

Zámek Dolní Benešov

Podle jména byl založen rodem Benešovců, kteří vlastnili ve Slezsku rozsáhlé statky. Tvrz se připomíná roku 1411 a vznikla asi ze staršího hrádku, to již statek vlastnili páni z Drahotuš, kteří byli na přleomu 15. a 16. století iniciátory její pozdně gotické přestavby. Svědčí o tom bohatý sedlový portál s přetínavými pruty a erbovním štítkem. Během století proběhly další přestavby, v 17. století dostal zámek renesanční ráz a nejsilnější úpravy proběhly v 18. a 19. století. Pozdější úpravy zámek znehodnotily. Záchranu vyvolalo využití pro potřeby školy a obecního úřadu. Zámecký park, anglický park založen na přelomu 19. a 20. století, obklopuje budovy zámku ze všech světových stran.

Zámek Velké Hoštice

V r. 1754 zakoupil Velké Hoštice Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské, který nechal na místě původního šlechtického sídla postavit v 60. letech 18. století nový pozdně barokní zámek s bohatým rokokovým dekorem  podle plánů ostravského stavitele Jakuba Panka. V přízemí se dochovaly renesanční klenby, v patře štuková výzdoba, strop a dnes zalíčené nástěnné malby F.A. Sebastiniho. V současnosti je ve vlastnictví obce, která ho využívá jak ke komerčním účelům, tak pro potřeby svých obyvatel. Je zde umístěna archeologická výstavba.

Zámek Hlučín

Pozdně gotický zámek stojí v jižní části památkové zóny v Hlučíně. Zámek je jednopatrový trojkřídlý objekt, který je nádvořím otevřený směrem k jihu k bývalým hradbám. Východní část zámku byla v 16. století ozdobena arkádami, které byly v důsledku několika přestaveb v průběhu následujících století zazděny. Původně byl kolem zámku založen malý park, ze kterého se do dnešních dnů dochovaly jen malé pozůstatky. Dnes je zámek účelově využíván, v budově je umístěna městská knihovna, galerie a informační centrum.

Zřícenina hradu Vikštejn

Největší a nejvýznamnější hrad v povodí Moravice založil na přelomu 13. a 14. století Vítek z Kravař. Byl užíván až do konce 18. století, kdy byl postaven zámek v Dubové a Vikštejn, pak byl ponechán svému osudu a postupně se proměnil ve zříceninu. Zůstaly z něj části vysokých hradeb, tajemné sklepní místnosti a opravená vyhlídková věžička, z níž je nádherný pohled na řeku a okolní lesy.

Hrad Sovinec

Je nejrozsáhlejším hradním komplexem v okrese Bruntál, situován na skalnatém výběžku v horském údolí Nízkého Jeseníku. Hrad byl založen před rokem 1332 příslušníky rodu, kteří se od roku 1348 nazývali po hradu "páni ze Sovince". Za husitských válek se Sovinec stal významnou pevností, v 16. století byl hrad přestavován v renesanční sídlo, z té doby pocházejí některé fortifikační prvky. Po bělohorské porážce roku 1623 získal hrad Řád německých rytířů, avšak roku 1626 byl obsazen Dány a to byl impuls pro rozsáhlé opevňování hradu. Vznikly tři barokní bastiony, další bašty a hradní zdi, příkopy i předsunutá věž a celé opevnění patří k nejrozsáhlejším zachovaným opevněním z období třicetileté války v našich zemích. Během let hrad bohužel několikrát vyhořel, dnes je postupně rekonstruován. V areálu hradu s podzámčím a nádvořími se konají pravidelné kulturně historické akce, bojové a šermířské přehlídky, jarmarky a ukázky řemesel.

Náš tip: Udělejte si výlet s dětmi, potěšíte nejen je, ale i sebe... Hrad Sovinec

Zřícenina hradu Hukvaldy

Zřícenina strážního hradu z 13. století, velký rozmach stavebních prací proběhl během 15. a 16. století. Opevnění i strategická poloha se osvědčily i za 30 leté války, kdy staré renesanční opevnění nahradily barokní bastiony. Rozvojem moderní techniky ztrácel hrad postupně na významu a stal se pouze sídlem správy hukvaldského panství. Velký požár v roce 1762 proměnil jednu z největších moravských pevností v mohutnou ruinu, která se stala cílem romantických výletů a místem konání slavností a festivalů, z nichž nejznámnější je Janáčkovy Hukvaldy, na počest rodáka hudebního skladatele Leoše Janáčka, jehož rodný dům je možné navštívit v obci Hukvaldy. Na hradě na Vás dýchne dávná historie a seznámíte se se stavebním vývojem hradu, hradním areálem s architektonicky hodnotnými objekty. Krásná příroda a obora s alejí dubů, kaštanů a lip, s chovem muflonů a daňků, láká k navštívení. 

Náš tip: Doporučujeme pro romantické duše a rodinné výlety© Copyright 2014 Pension Bělá Ve Slezsku
Úvod | Ubytování | Fotogalerie | Krásy okolí | Vinný sklípek | Aktuality | Kontakt |

Vytvořeno ARSY line | graphic design studio 2014 | xHTML
Moravskoslezský kraj Opavské slezsko Svaz venkovské turistiky a agroturistiky