Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Přijeďte si k nám odpočinout...

Zažijte dobrodružství na koních...

Poznejte okolní krajinu...

Ochutnejte víno v našem sklípku...

Vojenské památky

Opevnění Hlučín-Darkovičky – Památník v Hrabyni – Památník opevnění Opava-Milostovice – Dělostřelecká tvrz Háj ve Slezsku-Smolkov – Rozhledna Šance – Rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně – Choltický větrný mlýn – Weisshuhnův kanál – Kružberská přehrada

Na své si v Opavském Slezsku přijdou především zájemci o vojenskou historii. V roce 1938 bylo toto území jedním z nejvíce opevněných míst podél tehdejší hranice ČSR s Německem. Na dnešním území bylo postaveno 18 pevností a více než 140 pevnůstek. Rozhled o zdejší krajině získáte z architektonicky zajímavých rozhleden a poznání dřívějšího způsobu zdejšího života Vám umožní také dřevěné větrné mlýny.

Areál československého opevnění Hlučín – Darkovičky

Významná vojensko-technická památka je evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého bývalého fortifikačního systému naší republiky, který vznikal v letech 1935 až 1938. Objekty areálu představují různé odlišnosti po stránce projekční i palebně-taktické a rovněž různé stupně odolnosti. Areál je začleněn do Slezského zemského muzea a patří k jeho nejnavštěvovanějším objektům. Obdivována je komplexnost prezentace, možnost setkání s obnoviteli pevnostního areálu. Památka je také místem dalších vzdělávacích a vzpomínkových akcí, probíhá zde pochod po linii opevnění se závěrečnou vatrou a besedou s pamětníky.

Náš tip: Každoroční slavnost v červenci - vojenská přehlídka, ukázky bojové techniky, obléhání a zneškodnění nepřítele - vhodné nejen pro rodiny s dětmi

Památník 2. světové války v Hrabyni

V areálu 2. světové války je instalována jedna z expozic Slezského zemského muzea, která je věnována událostem 2.světové války. Můžete zde zhlédnout i symbolický hřbitov obětí válečného konfliktu. V lipové aleji si lze prohlédnout skanzen bojové techniky.

Památník armády ČR a čs. Opevnění Opava – Milostovice

Zajímavý soubor tří rekonstruovaných objektů těžkého opevnění ze 30. let 20. století. Jedná se o mimořádně zachovalé objekty a celý areál se řadí mezi nejlepší pevnostní muzea v ČR.

Dělostřelecká tvrz Háj ve Slezsku – Smolkov

V současnosti tvrz Smolkov využívá armáda České republiky a její vnitřní prostory slouží jako skladiště. Přístup do nitra tvrze není povolen. Návštěvník si může prohlédnout exteriéry jednotlivých objektů, kromě objektu vchodového, který je obklopen plotem a je veřejnosti nepřístupný. Povrchem tvrze prochází značená turistická stezka.

Rozhledna Šance

Rozhledna Šance se nachází v Jakubčovicích, asi 5 km od Hradce nad Moravicí. Je to zastřešená dřevěná stavba o čtyřech základních modulech na kamenných pilířích. Otevření rozhledny se konalo u příležitosti 60. výročí ukončení 2. světové války – osvobození obce Jakubčovice, dne 29. dubna 2005. Z rozhledny je výhled na Jeseníky a na Beskydy. Malebný je pohled na město Opava a jeho rovinaté okolí. K rozhledně vedou žlutě a zeleně označené turistické stezky z Hradce nad Moravicí.

Rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně

První snaha o zbudování rozhledny na vrchu u obce Úvalna je z roku 1902, kdy zde byla plánována věž v podobě obligátní novoromantické hradní bašty. Jelikož výstavba rozhledny nebyla uskutečněna ihned, došlo ke změně původního návrhu na nový. Nový návrh zpracovali bratři Oskar a Eugen Felgelovi a nová věž byla slavnostně otevřena v září roku 1913. Věž ve svém přízemí ukrývá obdélný klenutý prostor využívaný jako mauzoleum Hanse Kudlicha (1823 – 1917). Po roce 1945 věž chátrala, docházelo k devastaci a poškozování. V roce 2000 za spolupůsobení potomka Hanse Kudlicha z německého Burghausenu byla obcí zajištěna rekonstrukce objektu se snahou o uvedení do stavu z roku 1913. Navíc byla provedena elektroinstalace, zabezpečení a venkovní nasvícení objektu.

Větrné mlýny

Na Opavsku naleznete několik původních větrných mlýnů z 19. století. Nejznámější z nich je dřevěný větrný mlýn, tzv. německého typu z roku 1810 a nachází se v obci Hlavnice. V okolí hlavnického mlýnu je v rámci menšího skanzenu situováno několik dřevěných staveb odpovídajících stylu života v tomto kraji na přelomu 19. a 20. století. V kraji se nacházejí i další větrné mlýny v Cholticích a v Bravinném.

Choltický mlýn

Dominantou krajiny asi 10 km od Opavy je větrný mlýn v Litultovicích – Cholticích. Postaven byl v nedalekém Sádku roku 1833 Augustinem Foltýnem. V roce 1870 byl rozebrán a prodán Františkovi Romfeldovi, pak převezen do Choltic a znovu postaven na nynějším místě. Za okupace v letech 1938 – 1945 se zde ještě mlela mouka lidem z obce a nejbližšího okolí. Do roku 1954 byl mlýn udržován v provozu zejména na šrotování. Poté začal pomalu chátrat. V roce 1958 byl sice částečně opraven, avšak špatně zabezpečen proti vstupu nežádoucích návštěvníků, což se projevilo na jeho vnitřním i venkovním zařízení. Proto roku 1969 dochází ke generální opravě. Prostor mlýna byl oplocen a objekt uzamčen. Mlýn je dnes opět majetkem rodiny Romfeldů.

Vodní díla

Weisshuhnův kanál

Kanál sloužil v minulosti jako papírenský splav a je dodnes v provozu. Byl postaven na přelomu 20. století z popudu Carla Weisshuhna pro chod továrny a papírny. Toto unikátní vodní dílo je 3,5 km dlouhé, obsahuje tři vodní tunely a dva aquadukty. Na kanálu je několik přepadů, regulujících výšku hladiny toku. Pozoruhodnost díla umocňuje fakt, že kanál je po celé své délce veden ve svazích zdejších skalnatých kopců. Weishuhnův kanál lze navštívit z Žimrovic nebo Vítkova-Podhradí. Turistická stezka křižuje náhon po větší polovině jeho trasy.

Kružberská přehrada

Kružberská přehrada je druhým největším vodním dílem na severu Moravy. Rozloha přehrady činí 305,49 hektarů, z čehož je při nejvyšší hladině zatopeno 286,70 hektarů. Hlavním účelem přehrady je chránit před povodněmi. Dále slouží jako zásobárna pitné vody pro Ostravsko, zlepšuje průtok v řece Odře a předává vodní sílu elektrárně Podhradí. Přehrada zásobuje vodou také Opavsko a Vítkovsko. Je využívána k rybolovu. Koupání a vodní sporty jsou zakázány.© Copyright 2014 Pension Bělá Ve Slezsku
Úvod | Ubytování | Fotogalerie | Krásy okolí | Vinný sklípek | Aktuality | Kontakt |

Vytvořeno ARSY line | graphic design studio 2014 | xHTML
Moravskoslezský kraj Opavské slezsko Svaz venkovské turistiky a agroturistiky