Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

Přijeďte si k nám odpočinout...

Zažijte dobrodružství na koních...

Poznejte okolní krajinu...

Ochutnejte víno v našem sklípku...

Historie areálu a jeho rekonstrukce

Rothschildův dvůr

HistoriePrvní zmínka o usedlosti na místě Rothschildova dvora sahá až do 12. století, kdy se v našich zemích začala formovat drobná a střední šlechta. Tak též tomu bylo i v Bělé, která se stala majetkem a sídlem zemanského rodu Bělských z Bělé, kteří vybudovali na výšině nad obcí dvůr, čehož je důkazem zápis do Zemských desek krnovských, z 24. září 1426 dle něhož Jaroslav z Bělé prodal svým synům Ješkovi a Janovi ves Bělou s dvorem, mlýnem, rybníkem, háji a dalším příslušenstvím.V průběhu let se na panství vystřídalo několik majitelů. Významnější bělskou vrchnosti byl rod Hennů z Hennebergu, který dvůr rozšířil a zvelebil.

Polovina 19. století přinesla do života Bělé a celého Hlučínska novou etapu spjatou s příchodem rodu Rothschildů. Tato proslulá rodina židovských bankéřů byla známa ve Frankfurtu nad Mohanem již v 16. století, ale evropskou proslulost jí získali za napoleonských válek dva její členové Salamon Mayer /1774-1855/ a Jakob /1792-1868/. Oba tehdy pomáhali vyzbrojovat pruskou vládu v boji proti Napoleonovi a dostali za to určité pretence do budoucna. Takto se dostali i na Hlučínsko, které patřilo k Prusku.

S příchodem Rothschildů ztratil dvůr v Bělé svůj charakter občasného sídla vrchnosti. Potřeba vybudovat určité zemědělské zázemí jeho průmyslových podniků jej přiměla k přestavbě dvora na zemědělskou usedlost. Zpráva z roku 1861 říká, že je ve dvoře chováno 16 volů, 4 krávy, 45 telat a 450 ovcí, taktéž byla velmi intenzívně obdělávaná pole, náležející ke dvoru. V této době dostal dvůr podobu velkostatku.

Historie Rohtschildova dvora je odtud pevně spjata se složitou neustále se měnící politickou situaci, hospodářskou krizí a Hlučínskem, které se nadále hlásilo k Německu. Po ukončení první světové války a formovaní nového Českého státu byla i tato významná rodina přinucena se postupně svého majetku na českém území vzdát. Poválečná pokračující zemědělská reforma je připravila o statek úplně. Držitelem Rothschildova dvora se stal František Svoboda, /30.9.1926/. Pozemková reforma, jež se shledala s obrovskou kritikou odborníků, však nebyla pro hospodaření na zbytkových statcích vhodně nastavena a nový majitel, za daných podmínek, již nedokázal původní podobu statku udržet.

Další významný zvrat nastal po vypuknutí 2. světové války, kdy byly nacisty konfiskovány majetky formou nuceného výkupu od dosavadních držitelů. Nucený výkup Rothschildova dvora byl proveden 13.7.1939 a přešel do rukou Německého státu. Po ukončení 2. světové války se František Svoboda na statek vrátil a hospodařil zde do roku 1950, kdy osud statku znovu postihl politicky režim a dvůr mu byl konfiskován tentokráte komunisty.

Poté na dvoře hospodařil Státní statek Hlučín, Státní statek Darkovičky a JZD Bolatice V roce 1992 získali potomci Františka Svobody dvůr v restituci zpět. Během tohoto období dvůr chátral a ztrácel svůj lesk. V roce 2006, kdy se jeho vlastníkem stala společnost Duda s.r.o., se začaly psát novodobé dějiny tohoto okázalého sídla. Budovy dvoru získaly opět svou původní podobu, byly opraveny a dostavěny i budovy hospodářské a stáje pro koně, které si zachovaly svůj historický vzhled Zrekonstruovaná stodola slouží jako krytá jízdárna a konečně honosně opravena hlavní budova, původně rodinného domu, nyní poskytuje ubytování v komfortně vybavených pokojích rustikálního stylu. Jedinečnou atmosféru dotváří vinný sklípek v obnoveném sklepení pod hlavní budovou.


© Copyright 2014 Pension Bělá Ve Slezsku
Úvod | Ubytování | Aktivity u nás | Fotogalerie | Krásy okolí | Vinný sklípek | Aktuality | Kontakt |

Vytvořeno ARSY line | graphic design studio 2014 | xHTML
Moravskoslezský kraj Opavské slezsko Svaz venkovské turistiky a agroturistiky